Ewers Energi, Træpiller og optankning af diesel eller benzin

Spildolie

Brødr. Ewers A/S kan i samarbejde med OK og Oliebranchens indsamlingsordning for Spildolie, tilbyde afhentning og håndtering af spildolie.

Marius Pedersen A/S udfører afhentningen og kan kontaktes på 7022 3696 eller du kan selv bestille afhentning online på www.mariuspedersen.dk/spildolie og udfylde * markerede rubrikker og anfør OK a.m.b.a. som smøreolieleverandør.

Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendes på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

Marius Pedersen A/S står for indberetningen af dine miljødata vedr. spildolien til myndighederne. Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. Mangler du dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn, er du velkommen til at kontakte: Marius Petersen A/S på telefon 7022 3693.

Palletanke til spildolie

Peder Pedersen

Peder Pedersen

Telefon: 73212077
Mobil: 40153113
E-mail: pp@brdr-ewers.dk

Kvæg | Energi

Christina Jensen

Christina Jensen

Mobil: 40125860
E-mail: cj@brdr-ewers.dk

Energi | Hest

Linda Drejer

Linda Drejer

Telefon: 47594713
Mobil: 21660886
E-mail: lid@brdr-ewers.dk

Energi

Scroll to Top