Ewers Energi, Træpiller og optankning af diesel eller benzin

Værd at vide om træpiller

Fyring med træpiller er normalt ganske ukompliceret og behovet for tilsyn og pasning af fyret, er ofte begrænset. Til tider kan der dog opstå fyringstekniske problemer, hvor bl.a. askemængden stiger, hvorefter anlægget kan slagge til og virkningsgraden falder. Disse problemer skyldes i mange tilfælde dårlig kvalitet af træpiller – i andre tilfælde forkert valg og indstilling af anlæg.

Kvaliteten, som er meget svær at se på træpillen, vurderes ud fra forskellige parametre:

Effektiv brændværdi:
Beregnes på basis af aske- og vandindhold.

Askeindhold:
Procenttallet er tallet for den mængde aske, der skal bortskaffes.
Det gælder om at få en pille med så lavt askeindhold som muligt.

Askesmeltepunkt:
Skal altid være over 1200 grader celsius. Der er ellers risiko for slaggedannelse, som giver en dårlig fyringsøkonomi og risiko for stop.

Vand:
Vand er naturlig bundet i træ, vandmængden har betydning for brændværdien. For høj vandprocent giver dårlig forbrænding og øger risikoen for belægninger i skorstenen, samt meget smuld. Procenten må heller ikke være for lav, da træpillen så ikke får den ønskende styrke.

Vægtfylde:
Rumvægten hos træpiller afhænger af hvor hårdt pillerne er presset. Gode piller har en rumvægt på mellem 0,6-0,7 kg. pr liter.

Krav til holdbarhed:
Holdbarheden af træpiller har stor betydning for forbrugeren. Træpiller med en lav holdbarhed er særlig følsomme overfor mekanisk stress under transport og ved håndtering for forbrugeren, hvilket resulterer i dannelse af smuld. Holdbarheden bestemmes af bla.a linginindhold, vandindhold og vor hårdt pillen er presset. Også fugtpåvirkning efter presning har stor betydning, og det er derfor vigtigt at opbevare pillerne tørt.

Peder Pedersen

Peder Pedersen

Telefon: 73212077
Mobil: 40153113
E-mail: pp@brdr-ewers.dk

Kvæg | Energi

Christina Jensen

Christina Jensen

Mobil: 40125860
E-mail: cj@brdr-ewers.dk

Energi | Hest

Linda Drejer

Linda Drejer

Telefon: 47594713
Mobil: 21660886
E-mail: lid@brdr-ewers.dk

Energi

Scroll to Top