Ewers fabrikken på Aabenraa havn set fra luften

Historien om Brødr. Ewers A/S

Handel med foder og korn

Handel med korn og foderstof på ærlig vis. Det var målsætningen da Brødr. Ewers A/S blev startet for mere end 175 år siden. En målsætning der har gjort firmaet til et af Syd- og Sønderjyllands største privatejede korn- og foderstofforretninger.

I fem generationer har familien Ewers siddet ved roret i det gamle familiefirma. Der var engang på Humletorvet i Sønderborg en købmandsgård. Den står der den dag i dag, men ikke i sin oprindelige form. Købmandsgården blev nemlig bombet i 1864, og genopbygget med beboelse, kontor- og lagerrum, men det er her, historien om Brødr. Ewers A/S starter.

I 1848 kom en ung mand fra Ditmarsken C.H. Schättiger til Sønderborg. Han giftede sig med høker Petersens datter fra Humletorvet – en af byens kendte familier, der både drev handel og skibsfart.

Den 3. november 1848 startede han egen forretning på humletorvet med den målsætning: På ærlig vis at handle med korn og foderstoffer. Kunderne fra Als kom kørende med kornlæs til byen, men fra Sundeved måtte man på det tidspunkt stadig sejle over med færge. Forretningerne blev afsluttet over en pibe tobak og en kaffepunch og med myndige mænds ord og håndslag som gensidig garanti.

Op mod århundredeskiftet blev landbruget mere og mere intensiveret, og i kornhandelen tog man bestik af det. Så da Schättigers datter blev gift og svigersønnen Johannes Ewers overtog forretningen, var både foderkager og kunstgødning kommet på markedet, og disse to varegrupper kom, som tiden gik, til i stigende grad at indgå i virksomhedens omsætning. Det var opgangstider for landbruget, og Johannes Ewers installerede dieselmotor i fabrikken, melassefoderfabrik og træsilobygning på Humletorvet. Men træerne vokser som sagt ikke ind i himmelen. Krigsårene skabte problemer og midt i den vanskelige tid – 1919 hvor alt var flydende og uoverskueligt, døde Johannes Ewers.

Brødr. Ewers A/S bliver stiftet

Sønnen Hans Ewers overtog firmaet, samtidig med vanskelighederne voksede. 20’erne- og 30’ernes landbrugskrise gav trange år for korn- og foderstoffirmaerne.
I 1924 kom Otto Ewers hjem i familiefirmaet, og Brødr. Ewers A/S  blev stiftet. I 1935 døde Hans Ewers, og det var nu Otto Ewers, der alene førte forretningen videre. Konjunkturerne bedredes, og under Otto Ewers dygtige og kyndige ledelse voksede firmaet, og står den dag i dag som et velkonsolideret firma kendt for godt og solidt købmandskab. Efter 34 års virke i firmaet døde den meget flittige og stilfærdige Otto Ewers ved nytårstid i 1958 uden forudgående sygdom. Han havde om nogen skabt både respekt om sin person som om virksomheden.

Kun 25 år gammel måtte Otto Ewers jr., der havde nået at samarbejde med sin far et par år, nu tage ansvaret for den store korn- og foderstofvirksomhed. Nu tog udviklingen pludselig fart. De fuldstændig ændrede arbejdsvilkår i landbruget medførte tilsvarende omstilling indenfor korn- og foderstofbranchen. Umådelige mængder af korn i løs vægt, var bare en af de problemer der skulle løses og andre var der fremstilling af blandingsfoder i pilleform, udbringning og spredning af kunstgødning samt nedfældning af flydende ammoniak. Virksomheden voksede støt. Der blev investeret millionbeløb i kornhaller, nye afdelinger, kapacitetsudvidelser i fodervareproduktionen og tørringsanlæggene, nyt gødningskoncept samt råvareterminal.

Det var således en moderne og velkonsolideret virksomhed som sønnerne Claus Ewers og Hans Otto Ewers overtog efter deres far i forbindelse med 150 års jubilæet i 1998. Senere fulgte opkøbet i år 2002 af dele af KFK hvorved firmaet blev udvidet med nye afdelinger i Toftlund, Mommark, Varnæs og Bajstrup samt en ny fabrik. Senere er der etableret afdelinger i Birkum på fyn, Hobro, i 2012 kom Ølgod og senest i 2015 overtog Brødr. Ewers A/S det tidligere HC Handelscenter i Venslev. Virksomheden er nu så godt som landsdækkende.

Selskabet har i dag ca. 170 medarbejdere, råder over en lagerkapacitet på over 180.000 tons og har 3 fabrikker med en årlig foderproduktion på ca. 300.000 tons.

Scroll to Top