Ewers fabrikken på Aabenraa havn set fra luften

Kundeerklæring eksplosivstoffer

Kundeerklæring ved brug af kemikalier:

Februar 2021 trådte et nyt lovkrav i kraft. Dette indebærer, at der ved salg af visse kemikalier skal udfyldes en erklæring på anvendelse.
Produkterne Agacid 5+, Agacid 5000, Digiderm, Hypracid, Hypracid Plus, PerfoGrif, S3000, og Svovlsyre kan bruges som forstadie til sprængstoffer, og derfor kræves der en underskrift på at I bruger disse produkter efter de anvisninger som foreskrives.

Husk at forny godkendelse hvert år

Godkendelsen er gyldig et år af gangen, hvorefter den skal fornyes. Du kan finde erklæringen her.
Brødr. Ewers A/S må ikke udlevere varer før erklæringen er modtaget.
Venligst udfyld erklæringen og send til Brødr. Ewers A/S / Christina Sørensen på mail cs@brdr-ewers.dk.

Hent Kundeerklæring

Scroll to Top