Ewers fabrikken på Aabenraa havn set fra luften

Kvalitet og resultater

Brødr. Ewers A/S har opbygget et certificeret kvalitetsstyringssystem for at sikre fodersikkerheden. Vi holder øje med, at vores produkter og serviceydelser lever op til de forventning, vi har sat op for vores kvalitet indenfor produktion af foderstoffer, transport samt foder- og kornopbevaring.

Egenkontrol og ekstern kontrol

Desuden lever Brødr. Ewers A/S op til en række brancheaftaler indgået via Dakofo med førende danske fødevareproducenter, og fælles for alle kravene er, at det er uvildige kontrolinstanser der jævnligt auditerer både fabrikkerne og lagersteder, for at se hvor godt vi efterlever disse aftaler. Det kan vi takket være et kvalitetsstyrings system der sikrer at vi til stadighed kontrollerer både råvarer, anlæg og færdige foderprodukter 365 dage om året, 24 timer i døgnet.

Alt sammen for at leve op til vores målsætning – Fordi kvalitet gi’r resultater

GMP+ Certifikat - Aabenraa, Sønderborg, Venslev, Toftlund, Mommark, Håstrup
Good Manufacturing Practices and Feed Satety Assurance

Er en anerkendt standard, hvilket betyder at vores råvarer analyseres for indholdet af en lang række stoffer, så foderet er garanteret sundt og produceret iht. strenge kvalitetskrav. Ordningen sikrer også de danske forbruger, at de kødvarer som de køber, er underkastet samme krav til fødevarekvalitet hele vejen fra foder til det færdige kødprodukt. Brødr. Ewers A/S er registreret i QS (Qualität und Sicherheit) databasen

VLOG Certifikat – Toftlund, Venslev, Aabenraa, Sønderborg
Sikre at vores fabrikker / lager kan levere NON-GMO foder

ACQP – Aabenraa
Assured Chicken Quality Programme, er et fuldt integreret kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram for alle led i håndteringen af slagtekyllinger

Tesco – Aabenraa, Venslev
Englands grise produktion

REDcert certifikat – Sønderborg, Venslev, Toftlund, Mommark
Bl.a rapsfrø til bæredygtig biomasse, biobrændstoffer og biomasse

Økologisk – Toftlund, Venslev, Bajstrup
Brødr. Ewers A/S har aut.nr. 707356, som giver mulighed for handel med økologisk korn

Scroll to Top