Ewers fabrikken på Aabenraa havn set fra luften

Profil - Brødr. Ewers A/S

Med 3 foderfabrikker og mere end 10 afdelinger, er Brødr. Ewers A/S repræsenteret med afdelinger i hele Danmark. Med en historisk baggrund i det sønderjyske er Brødr. Ewers A/S naturligt stærk repræsenteret i Syd- og Sønderjylland. Men med afdelinger i Vestjylland, Himmerland, på Fyn og Sjælland er virksomheden så godt som landsdækkende.

Brødr. Ewers A/S er totalleverandør af alle grovvarer og mange følgeprodukter til landbruget. Virksomheden har en årlig omsætning på ca. 2,5. mia kr., hvoraf en årlig foderproduktion på 300.000 tons udgør en væsentlig del.

For at være en attraktiv samhandelspartner for vores kunder og en spændende arbejdsplads for medarbejdere, har Brødr. Ewers A/S udarbejdet en vision og et værdigrundlag for virksomheden.

Se vores film:
Med Brødr. Ewers på arbejde

Vision:

Brødr. Ewers A/S vil være landmandens foretrukne samarbejdspartner nu og i fremtiden.

En vision skal bygge på et værdigrundlag som kunder, medarbejdere og virksomhed kan genkende og opleve igennem handling. Derfor har vi opsat følgende målsætninger:

  • Brødr. Ewers A/S skal være en af de førende udbydere af kvalitetsfoder i Danmark.
  • Den direkte kontakt mellem landmanden og den ansatte i Brødr. Ewers A/S skal sikre hurtige og korrekte beslutninger.
  • Brødr. Ewers A/S er en lokal grovvareforretning, hvor god service er et vigtigt element.
  • Gennem en omfattende råvarekontrol er det vores målsætning 100% at overholde vores fodergarantier.
  • Gennem uddannelse og motiverede medarbejdere skal vores rådgivning være på forkant med udviklingen.
  • Samlet ønsker vi gennem vores produktleverancer samt vores rådgivning at medvirke til at sikre landmanden det bedste produktionsresultat.
Scroll to Top