Ewers sortbroget malkekvæg

Kvægfoder

Kvægfoder fra Brødr. Ewers A/S er kendetegnet ved brug af få velkendte råvarer, fast sammensætning og god pillekvalitet.

Råvarer som sojaskaller, palmekager, milokorn o.lign. bidrager ikke med vigtige næringsstoffer eller positive egenskaber og indgår derfor ikke i vores standardblandinger.

Anvendelsen af lucerne giver en veldokumenteret øget ædelyst og dermed en god lokkeeffekt i bl.a. robot-stalde. Derfor anvender vi lucerne i alle vores produktionsblandinger.

Med udgangspunkt i den løbende dialog med kunder og rådgivere, har vi tilpasset programmet således at vi fortsat har fokus på optimering af produktionsresultaterne hos vores kunder.

Scroll to Top