Ewers sortbroget malkekvæg

Kvægmineraler

Den moderne kvægbruger er klar over, at mineraler og vitaminer er lige så vigtige næringsstoffer som f.eks. energi og AAT.

Det er derfor vigtigt, at kvægbrugeren har mulighed for at købe en mineralblanding, der kan supplere den pågældende besætnings foderplan med den rigtige mængde mineraler og vitaminer.

Nutrimin som samarbejdspartner

Brødr. Ewers A/S har valgt Nutrimin som samarbejdspartner på kvægmineraler. Nutrimin har udviklet et koncept af forskellige kategorier mineralblandinger. Det betyder, at der altid kan findes en mineralblanding, som giver det rigtige supplement af mineraler og vitaminer til den aktuelle foderplan i din besætning.

Både Brødr. Ewers A/S og Nutrimin har efterhånden også stor erfaring med de såkaldte specifikke produktionsfremmere . Det er forskellige stoffer med specifikke ernæringsmæssige virkninger. De bruges som supplement til den normale fodring og kan ofte forebygge eller mildne produktionsbetingede sygdomme. De specifikke produktionsfremmere kan typisk iblandes en bestående mineralblanding.

 

Har du spørgsmål angående kvægmineraler, er du velkommen til at kontakte Brødr. Ewers A/S

Brødr. Ewers' sortiment af mineralblandinger består af:

  • Typemineralblandinger - også til økologer
  • Kvægmin som standard mineralblandinger- også til økologer
  • Kvægmin som individuelle mineralblandinger - også til økologer
  • Mulighedernes Land -specifikke produktionsfremmere
Kvæg på mark med en sæk Ewers kvægmineraler

Scroll to Top