Grise - Ewers, mange små grise

Mineraler og råvarer Grise

Mineraler og råvarer til hjemmeblandere

Brødr. Ewers A/S er full-line leverandør på foderløsninger til hjemmeblandere. Vi har et stærkt koncept på mineral og vitaminløsninger, samt koncentratløsninger hvor vi i tæt dialog med landmanden, arbejder målrettet efter at skabe mest mulig værdi for kunden. Foruden dag til dag levering af løsvare, tilbyder vi også levering af sække og pallevarer med en fast ugentlig leveringsdag. Vi anvender egne varetursbiler med mobiltruck, som er med til at sikre en professionel leverance hver gang

Kontakt vores specialister og få mere af vide om vores foderløsninger og hvordan vi kan skabe værdi for dig.

Vi har en målsætning om at vores kunder ligger blandt de 25% mest effektive. Vi hjælper og tilpasser den enkelte foderløsning. Derudover arbejder vi med den enkelte besætnings e-kontrol, så vi løbende er med til at sikrer et lavt foderforbrug, samt en høj tilvækst og sundhed i besætningen. Det sikrer kvalitet og værdi for vores kunder.

EP100I Fermenteret tilskudsfoder, som bidrager til at styrke grisens tarmflora med mælkesyre bakterier, og styrker derved tarmtrævlerne. Gevinsterne heraf er en velfungerende gris, som har et godt udgangspunkt for en høj daglig tilvækst og et lavt foderforbrug.
En lille stak EP 100i

EP199 Fermenteret tilskudsfoder som kan påvirke soens tarmflora, som består af flere tusinde bakterier. Foderet tilfører præbiotiske fibre, levende mælkesyrebakterier og metabolitter. Denne kombination gør at vi kan ændre balancen af bakterier i soens tarm, så vi øger antallet af de gavnlige bakterier og mindsker antallet af de dårlige og sygdomsfremkaldende bakterier. Denne ændring i soens tarmsundhed bidrager med mange gode egenskaber. Vi ser en øget mælkeproduktion, samt flere antistoffer i soens råmælk. Derved opnås en bedre malkning som bidrager til at pattegrisene kommer bedst muligt i gang og vi får flere fravænnede grise. De bakterier som findes i soen (mikrobiom) overføres til fostrene i drægtighedsperiode, ved faring, og via antistoffer i råmælken under diegivningsperioden.
En lille stak EP 199

En sund so, giver sunde smågrise. Det betyder at vi med EP199 bidrager til både en styrket bakterie-balance og sundhed hos soen, samt styrker både fostre og pattegrise til at være mere ens og vitale ved farring. Ændringerne i soens tarmbalance bidrager desuden til en øget optagelse af næringsstoffer og mineraler, hvilket giver en forbedret mælkeydelse og mindre foderforbrug.
Læs mere om EP 199 i onlinebrochuren

EP200 Fermenteret sojaprotein koncentrat. Letfordøjeligt protein til smågrise som bidrager til en ukompliceret fravænningsperiode og tilvækst i klimastalden. EP200 indeholder en høj andel mælkesyre som bidrager til at styrke grisen tarmflora og sundhed.

Læs mere om EP 200 i onlinebrochuren
En lille stak EP 200

Læs mere om EP100i, EP199 og EP200 fra European Protein på: www.europeanprotein.dk

Billede der viser grisens første 175 dage

Høj kvalitet af drikkevand: Vand er den vigtigste enkeltfaktor til at sikre grisenes velfærd. Med en tilstrækkelig forsyning af frisk drikkevand kan du styrke grisens immunforsvar, samt øge foderoptagelsen og dermed hæve tilvæksten. Tjek derfor jævnligt at alle ventiler giver tilstrækkelig med vand.

Vi anbefaler derfor:
Jævnlig rengøring og desinfektion af vandstrenge for at undgå biofilm, bakterier, svampe og alger. Du kan med fordel bruge en 2% opløsning af AGACID 5000

Tilsætning af 0,05-0,2% syre i vandsystemet virker pH sænkende i mavesækken hos grisene. Dermed bidrager syre med en dræbende eller hæmmende effekt på væksten af skadelige bakterier i grisens mave.

  • Selko Ph E, kræver ikke haccp
  • Soft Acid, kræver ikke haccp
  • 78% Myresyre, kræver haccp

Se mere her - Organiske Syrer

 

Benjamin Hansen

Benjamin Hansen

Telefon: 73422351
Mobil: 23214175
E-mail: bsh@brdr-ewers.dk

Mark | Svin

Hans Otto Ewers

Hans Otto Ewers

Telefon: 73422360
Mobil: 23214176
E-mail: hoe@brdr-ewers.dk

Svin

Claus Ewers

Claus Ewers

Telefon: 73422359
Mobil: 23214173
E-mail: ce@brdr-ewers.dk

Svin

Frederik Corydon Larsen

Frederik Corydon Larsen

Telefon: 63811072
Mobil: 24618505
E-mail: fcl@brdr-ewers.dk

Svin | Øko svin

Meiner Hundebøl

Meiner Hundebøl

Telefon: 73212062
Mobil: 21410844
E-mail: meh@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin | Øko kvæg | Øko svin

Jens Erik Gräs

Jens Erik Gräs

Mobil: 20148624
E-mail: jgr@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin

Nils Frederiksen

Nils Frederiksen

Mobil: 29651502
E-mail: nfr@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin | Fjerkræ | Hest

Tommy Skjøth

Tommy Skjøth

Mobil: 21726963
E-mail: ts@brdr-ewers.dk

Svin

Flemming Ørum

Mobil:  29120709
E-mail: foe@brdr-ewers.dk

Mark / Svin

Ellen Møller Hansen

Ellen Møller Hansen

Mobil: 54551114
E-mail: emh@brdr-ewers.dk

Svin

Niels P. Andersen

Niels P. Andersen

Mobil: 51857308
E-mail: npa@brdr-ewers.dk

Svin | Fjerkræ

Michael Schjødt Hamilton

Michael Schjødt Hamilton

Mobil: 28971841
E-mail: msh@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin

Henrik Skovgaard

Henrik Skovgaard

Mobil: 91898021
E-mail: hsk@brdr-ewers.dk

Svin | Øko svin

Scroll to Top