Grise - Ewers

Mineraler og råvarer

Mineraler og råvarer til hjemmeblandere

Brødr. Ewers A/S er full-line leverandør på foderløsninger til hjemmeblandere. Vi har et stærkt koncept på mineral og vitaminløsninger, samt koncentratløsninger hvor vi i tæt dialog med landmanden, arbejder målrettet efter at skabe mest mulig værdi for kunden. Foruden dag til dag levering af løsvare, tilbyder vi også levering af sække og pallevarer med en fast ugentlig leveringsdag. Vi anvender egne varetursbiler med mobiltruck, som er med til at sikre en professionel leverance hver gang

Kontakt vores specialister og få mere af vide om vores foderløsninger og hvordan vi kan skabe værdi for dig.

Vi har en målsætning om at vores kunder ligger blandt de 25% mest effektive. Vi hjælper og tilpasser den enkelte foderløsning. Derudover arbejder vi med den enkelte besætnings e-kontrol, så vi løbende er med til at sikrer et lavt foderforbrug, samt en høj tilvækst og sundhed i besætningen. Det sikrer kvalitet og værdi for vores kunder.

EP100I Fermenteret tilskudsfoder, som bidrager til at styrke grisens tarmflora med mælkesyre bakterier, og styrker derved tarmtrævlerne. Gevinsterne heraf er en velfungerende gris, som har et godt udgangspunkt for en høj daglig tilvækst og et lavt foderforbrug.

EP199 Fermenteret tilskudsfoder som kan påvirke soens tarmflora, som består af flere tusinde bakterier. Foderet tilfører præbiotiske fibre, levende mælkesyrebakterier og metabolitter. Denne kombination gør at vi kan ændre balancen af bakterier i soens tarm, så vi øger antallet af de gavnlige bakterier og mindsker antallet af de dårlige og sygdomsfremkaldende bakterier. Denne ændring i soens tarmsundhed bidrager med mange gode egenskaber. Vi ser en øget mælkeproduktion, samt flere antistoffer i soens råmælk. Derved opnås en bedre malkning som bidrager til at pattegrisene kommer bedst muligt i gang og vi får flere fravænnede grise. De bakterier som findes i soen (mikrobiom) overføres til fostrene i drægtighedsperiode, ved faring, og via antistoffer i råmælken under diegivningsperioden.

En sund so, giver sunde smågrise. Det betyder at vi med EP199 bidrager til både en styrket bakterie-balance og sundhed hos soen, samt styrker både fostre og pattegrise til at være mere ens og vitale ved farring. Ændringerne i soens tarmbalance bidrager desuden til en øget optagelse af næringsstoffer og mineraler, hvilket giver en forbedret mælkeydelse og mindre foderforbrug.

EP200 Fermenteret sojaprotein koncentrat. Letfordøjeligt protein til smågrise som bidrager til en ukompliceret fravænningsperiode og tilvækst i klimastalden. EP200 indeholder en høj andel mælkesyre som bidrager til at styrke grisen tarmflora og sundhed.

Læs mere om EP100i, EP199 og EP200 fra European Protein på: www.europeanprotein.dk

Høj kvalitet af drikkevand: Vand er den vigtigste enkeltfaktor til at sikre grisenes velfærd. Med en tilstrækkelig forsyning af frisk drikkevand kan du styrke grisens immunforsvar, samt øge foderoptagelsen og dermed hæve tilvæksten. Tjek derfor jævnligt at alle ventiler giver tilstrækkelig med vand.

Vi anbefaler derfor:
Jævnlig rengøring og desinfektion af vandstrenge for at undgå biofilm, bakterier, svampe og alger. Du kan med fordel bruge en 2% opløsning af AGACID 5000

Tilsætning af 0,05-0,2% syre i vandsystemet virker pH sænkende i mavesækken hos grisene. Dermed bidrager syre med en dræbende eller hæmmende effekt på væksten af skadelige bakterier i grisens mave.

• Koncid Plus, kræver ikke haccp

• Koncid Plus, kræver ikke haccp

Se mere her - Organiske Syrer

 

Scroll to Top