Grise - Ewers, mange små grise

Tilskudsfoder Grise

Inden for tilskudsfoder tilbyder vi en række velfungerende standard tilskudsfoder blandinger som passer ind hos mange bedrifter. Derudover er vores tilskudsfoder løsninger ofte kundetilpassede blandinger, som er sammensat til bedriftens egne afgrøder. Her hjælper vi med analyser af kornet, samt at beregne nye optimeringer. Dermed bidrager vi til mest mulig værdi for dig, og din svineproduktion.

Sofoder

Vores tilskudsfoder til søer er sammensat til at skabe det bedste udgangspunkt for at soens sundhed og produktivitet tilgodeses. Dermed sikres en højere fødselsvægt, en øget mælkeydelse, færre ammesøer, og øget kuld tilvækst.

Smågrise

Vores tilskudsfoder til smågrise skaber stabilitet og høj tilvækst. Dette gør vi med den rette kombination af letfordøjelige råvare, bl.a. kartoffelprotein koncentrat, sojaproteinkoncentrat EP200, samt en høj andel organisk syrer som Benzosyre og AgroWsyre. Summen af disse bidrager med balance i grisens mave- tarmmiljø, og deraf høj sundhed som giver en høj daglig tilvækst, og et lavt foderforbrug.

Slagtesvin

Med vores tilskudsfoder til slagtesvin sikres dine grise en høj tilvækst og et lavt foderforbrug. Vores blandinger til slagtesvin opfylder grisen behov for råprotein, aminosyre, mineraler, vitaminer i perioden 30-115 kg.

Se mere vores forskellige tilskudsfoder her:
Søer og smågrise tilskudsfoder
Slagtesvin tilskudsfoder

Tilsætning som giver øget sundhed:

EP199 Fermenteret tilskudsfoder
som kan påvirke soens tarmflora, som består af flere tusinde bakterier. Foderet tilfører præbiotiske fibre, levende mælkesyrebakterier og metabolitter.

EP100I Fermenteret tilskudsfoder
som bidrager til at styrke grisens tarmflora med mælkesyre bakterier, og styrker derved tarmtrævlerne. Gevinsterne heraf er en velfungerende gris, som har et godt udgangspunkt for en høj daglig tilvækst og et lavt foderforbrug.
Læs mere om EP100i og EP199 fra European Protein på: www.europeanprotein.dk

Bio Plus YC probiotika som bidrager med to bakteriestammer (Bacillus licheniformis DSMZ 5749 og Bacillus subtilis DSMZ 5750). Med tilsætning af Bio Plus YC stabiliseres grisens tarmmiljø og viser en god effekt på gaspustere.

Calsporin Probiotikum som tilfører sporer af Bacillus subtillis som bidrager til et stabilt tarmmiljø i soen, og mindsker derudover problemer med gaspustere

Actisaf som består af levende gærceller som stabiliserer og stimulerer soens mikroorganismer i tarmen. Effekten heraf, er forbedret sundhed og produktivitet som ses i form af stigende ædelyst og mælkeydelse.

Vores målsætning er, at vores kunder skal ligge blandt de 25% mest effektive. Vi hjælper og tilpasser den enkelte foderløsning. Derudover arbejder vi med den enkelte besætnings e-kontrol, så vi løbende er med til at sikrer et lavt foderforbrug, samt en høj tilvækst og sundhed i besætningen. Det sikrer kvalitet og værdi for vores kunder.

Høj kvalitet af drikkevand: Vand er den vigtigste enkeltfaktor til at sikre grisenes velfærd. Med en tilstrækkelig forsyning af frisk drikkevand kan du styrke grisens immunforsvar, samt øge foderoptagelsen og dermed hæve tilvæksten. Tjek derfor jævnligt at alle ventiler giver tilstrækkelig med vand.
Vi kan derfor anbefale:
Jævnlig rengøring og desinfektion af vandstrenge for at undgå biofilm, bakterier, svampe og alger. Du kan med fordel bruge en 2% opløsning af AGACID 5000.

Tilsætning af 0,05-0,2% syre i vandsystemet virker pH sænkende i mavesækken hos grisene. Dermed bidrager syre med en dræbende eller hæmmende effekt på væksten af skadelige bakterier i grisens mave.
• 78% Myresyre, kræver haccp
• Koncid Plus, kræver ikke haccp
Læs mere her

Den langsigtede strategi for at sikre vandkvaliteten er at få installeret et vandrensningsanlæg. Med et DCW Neuthox anlæg opnår du bakteriefrit vand (ECA-vand) i stalden som bidrager med gode velfærds- og driftsresultater.

Neuthox® nedbryder alle kendte bakterier, vira og svampesporer!
• Fødevaregodkendt neutralt desinfektionsmiddel
• Anvender kun SALT, VAND og ELEKTRICITET
• Effektivt overfor alle kendte bakterier, vira og svampespore
• Sikker håndtering og opbevaring
• 100 gange mere effektivt end almindelig klor
• Effekten er klinisk dokumenteret (master in Animal Science KU)
• Lave driftsomkostninger 1-5 øre/liter
• Kan anvendes overalt i bedriften

Benjamin Hansen

Benjamin Hansen

Telefon: 73422351
Mobil: 23214175
E-mail: bsh@brdr-ewers.dk

Mark | Svin

Hans Otto Ewers

Hans Otto Ewers

Telefon: 73422360
Mobil: 23214176
E-mail: hoe@brdr-ewers.dk

Svin

Claus Ewers

Claus Ewers

Telefon: 73422359
Mobil: 23214173
E-mail: ce@brdr-ewers.dk

Svin

Frederik Corydon Larsen

Frederik Corydon Larsen

Telefon: 63811072
Mobil: 24618505
E-mail: fcl@brdr-ewers.dk

Svin | Øko svin

Meiner Hundebøl

Meiner Hundebøl

Telefon: 73212062
Mobil: 21410844
E-mail: meh@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin | Øko kvæg | Øko svin

Jens Erik Gräs

Jens Erik Gräs

Mobil: 20148624
E-mail: jgr@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin

Nils Frederiksen

Nils Frederiksen

Mobil: 29651502
E-mail: nfr@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin | Fjerkræ | Hest

Tommy Skjøth

Tommy Skjøth

Mobil: 21726963
E-mail: ts@brdr-ewers.dk

Svin

Flemming Ørum

Mobil:  29120709
E-mail: foe@brdr-ewers.dk

Mark / Svin

Ellen Møller Hansen

Ellen Møller Hansen

Mobil: 54551114
E-mail: emh@brdr-ewers.dk

Svin

Niels P. Andersen

Niels P. Andersen

Mobil: 51857308
E-mail: npa@brdr-ewers.dk

Svin | Fjerkræ

Michael Schjødt Hamilton

Michael Schjødt Hamilton

Mobil: 28971841
E-mail: msh@brdr-ewers.dk

Kvæg | Svin

Henrik Skovgaard

Henrik Skovgaard

Mobil: 91898021
E-mail: hsk@brdr-ewers.dk

Svin | Øko svin

Scroll to Top