Skip to main content

Tilskudsfoder

Inden for tilskudsfoder tilbyder vi en række velfungerende standard tilskudsfoder blandinger som passer ind hos mange bedrifter. Derudover er vores tilskudsfoder løsninger ofte kundetilpassede blandinger, som er sammensat til bedriftens egne afgrøder. Her hjælper vi med analyser af kornet, samt at beregne nye optimeringer. Dermed bidrager vi til mest mulig værdi for dig, og din svineproduktion.

Sofoder

Vores tilskudsfoder til søer er sammensat til at skabe det bedste udgangspunkt for at soens sundhed og produktivitet tilgodeses. Dermed sikres en højere fødselsvægt, en øget mælkeydelse, færre ammesøer, og øget kuld tilvækst.

Smågrise

Vores tilskudsfoder til smågrise skaber stabilitet og høj tilvækst. Dette gør vi med den rette kombination af letfordøjelige råvare, bl.a. kartoffelprotein koncentrat, sojaproteinkoncentrat EP200, samt en høj andel organisk syrer som Benzosyre og AgroWsyre. Summen af disse bidrager med balance i grisens mave- tarmmiljø, og deraf høj sundhed som giver en høj daglig tilvækst, og et lavt foderforbrug.

Slagtesvin

Med vores tilskudsfoder til slagtesvin sikres dine grise en høj tilvækst og et lavt foderforbrug.  Vores blandinger til slagtesvin opfylder grisen behov for råprotein, aminosyre, mineraler, vitaminer i perioden 30-115 kg.  
Se mere vores forskellige tilskudsfoder her:
Søer og smågrise tilskudsfoder - klik her
Slagtesvin tilskudsfoder - klik her

Tilsætning som giver øget sundhed:

EP199 Fermenteret tilskudsfoder

som kan påvirke soens tarmflora, som består af flere tusinde bakterier. Foderet tilfører præbiotiske fibre, levende mælkesyrebakterier og metabolitter.

EP100I Fermenteret tilskudsfoder

som bidrager til at styrke grisens tarmflora med mælkesyre bakterier, og styrker derved tarmtrævlerne. Gevinsterne heraf er en velfungerende gris, som har et godt udgangspunkt for en høj daglig tilvækst og et lavt foderforbrug.
Læs mere om EP100i og EP199 fra European Protein på: www.europeanprotein.dk

Bio Plus YC probiotika som bidrager med to bakteriestammer (Bacillus licheniformis DSMZ 5749 og Bacillus subtilis DSMZ 5750). Med tilsætning af Bio Plus YC stabiliseres grisens tarmmiljø og viser en god effekt på gaspustere.

Calsporin Probiotikum som tilfører sporer af Bacillus subtillis som bidrager til et stabilt tarmmiljø i soen, og mindsker derudover problemer med gaspustere

Actisaf som består af levende gærceller som stabiliserer og stimulerer soens mikroorganismer i tarmen. Effekten heraf, er forbedret sundhed og produktivitet som ses i form af stigende ædelyst og mælkeydelse.

Bliv ringet op (udfyld formularen nederst på siden og vi ringer dig op)
eller kontakt vores specialister og få mere af vide om vores foderløsninger og hvordan vi kan skabe værdi for dig.

Vores målsætning er, at vores kunder skal ligge blandt de 25% mest effektive. Vi hjælper og tilpasser den enkelte foderløsning. Derudover arbejder vi med den enkelte besætnings e-kontrol, så vi løbende er med til at sikrer et lavt foderforbrug, samt en høj tilvækst og sundhed i besætningen. Det sikrer kvalitet og værdi for vores kunder.

Høj kvalitet af drikkevand: Vand er den vigtigste enkeltfaktor til at sikre grisenes velfærd. Med en tilstrækkelig forsyning af frisk drikkevand kan du styrke grisens immunforsvar, samt øge foderoptagelsen og dermed hæve tilvæksten. Tjek derfor jævnligt at alle ventiler giver tilstrækkelig med vand.
Vi kan derfor anbefale: 
Jævnlig rengøring og desinfektion af vandstrenge for at undgå biofilm, bakterier, svampe og alger. Du kan med fordel bruge en 2% opløsning af Agacid 5000
Se mere - klik her
 

Tilsætning af 0,05-0,2% syre i vandsystemet virker pH sænkende i mavesækken hos grisene. Dermed bidrager syre med en dræbende eller hæmmende effekt på væksten af skadelige bakterier i grisens mave.
•    78% Myresyre, kræver haccp  - læs mere her
•    Koncid Plus, kræver ikke haccp  -  læs mere her

Den langsigtede strategi for at sikre vandkvaliteten er at få installeret et vandrensningsanlæg. Med et DCW Neuthox anlæg opnår du bakteriefrit vand (ECA-vand) i stalden som bidrager med gode velfærds- og driftsresultater.

Neuthox® nedbryder alle kendte bakterier, vira og svampesporer!
• Fødevaregodkendt neutralt desinfektionsmiddel
• Anvender kun SALT, VAND og ELEKTRICITET
• Effektivt overfor alle kendte bakterier, vira og svampespore
• Sikker håndtering og opbevaring
• 100 gange mere effektivt end almindelig klor
• Effekten er klinisk dokumenteret (master in Animal Science KU)
• Lave driftsomkostninger 1-5 øre/liter
• Kan anvendes overalt i bedriften

Find produkterne på Ewers Shoppen - klik her

Benjamin Hansen

Telefon73422351
Mobil23214175
E-mail

bsh@brdr-ewers.dk

Mark // Svin

Claus Ewers

Telefon73422359
Mobil23214173
E-mail

ce@brdr-ewers.dk

Svin

Henrik Skovgaard

Telefon
Mobil91898021
E-mail

hsk@brdr-ewers.dk

Svin // Øko svin

Hans Otto Ewers

Telefon73422360
Mobil23214176
E-mail

hoe@brdr-ewers.dk

Svin

Jens Erik Gräs

Telefon
Mobil20148624
E-mail

jgr@brdr-ewers.dk

Kvæg // Svin

Nils Frederiksen

Telefon
Mobil29651502
E-mail

nfr@brdr-ewers.dk

Kvæg // Svin // Fjerkræ // Hest

Meiner Hundebøl

Telefon73212062
Mobil21410844
E-mail

meh@brdr-ewers.dk

Kvæg // Svin // Øko kvæg // Øko svin

Niels P. Andersen

Telefon
Mobil51857308
E-mail

npa@brdr-ewers.dk

Svin // Fjerkræ

Ellen Møller Hansen

Telefon
Mobil54551114
E-mail

emh@brdr-ewers.dk

Svin

Frederik Corydon Larsen

Telefon63811072
Mobil24618505
E-mail

fcl@brdr-ewers.dk

Svin // Øko svin

Tommy Skjøth

Telefon
Mobil21726963
E-mail

ts@brdr-ewers.dk

Svin

Michael Schjødt Hamilton

Telefon
Mobil28971841
E-mail

msh@brdr-ewers.dk

Kvæg // Svin