Ewers fabrikken på Aabenraa havn set fra luften

Projekt "Grønne Proteiner"

Projekt "Grønne proteiner"
LandboSyd, Sustainable Bio Solutions Aabenraa K/S, Brødr. Ewers A/S, Langelund ApS, GEA Westfalia Separator DK A/S og landmand Claus Fink Jørgensen er gået sammen om at lave en undersøgelse og vurdering af potentialet for at etablere et anlæg til grøn bioraffinering i det sønderjyske, hvis primære formål er at producere grønt protein til foder til én-mavede dyr. Projektet modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet 2014-2022. Undersøgelsen munder ud i en projektmodningsrapport

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da

Logo fra den europæiske landbrugsfond for udvikling
Scroll to Top