Skip to main content

Høstinfo

Se de forskellige høstinfo nederst på siden.

FSA Maltbyg

FSA Maltbyg er en ny verificering
Fra høst 2020 implementerede den danske maltbygbranche og DAKOFO en bæredygtighedsverificering af maltbyg. Det sker via en anderkendt verificering hos Sustainable Agricultural Initiative (SAI), som er en international nonprofit organisation der er stiftet i 2002. Verificeringen, der både indregner lovgivningsmæssige krav, samt øvrige bæredygtighedstiltag hos landmanden, er med til at dokumentere den bæredygtige måde, der produceres maltbyg på i Danmark. I verificeringen fokuseres der på en række emner, herunder arbejdet med biodiversitet, jordforvaltning, drivhusgasser, mv. 

Danske landmænd udfører allerede nu en hel masse gode tiltag indenfor bæredygtighed, og den maltbyg de producerer er af høj kvalitet. Med SAI verificeringen får vi nu en højere grad af dokumentation for den bæredygtige måde, vi producerer maltbyg på i Danmark. I Brødr. Ewers A/S og den øvrige danske maltbygbranche generelt, oplever vi en øget efterspørgsel fra hele Malteri- og Bryggerisektoren, der i stigende grad efterspørger denne type dokumentation. Verificeringen er derfor også med til at sikre mulighederne i den fremtidige afsætning af dansk maltbyg, i hele verden.

Auditering
For at fastholde verificering er der et krav om auditering. Årligt vil få tilfældige landmænd derfor blive kontaktet for at svare på et spørgeskema omkring produktion af maltbyg. Spørgsmålene har til formål at dokumentere produktionsprocesserne for maltbyg på landmandens bedrift.

Du kan læse mere om SAI verificeringen samt de spørgsmål, der bliver stillet ved auditering her.

Yderligere info findes på DAKOFO´s hjemmeside - SAI og FSA maltbyg | DAKOFO

Frede Ager Helle

Telefon
Mobil24601011
E-mail

fah@brdr-ewers.dk

Mark // Øko mark

Benjamin Hansen

Telefon73422351
Mobil23214175
E-mail

bsh@brdr-ewers.dk

Mark // Svin

Henning M. Hansen

Telefon63811070
Mobil21475877
E-mail

hmh@brdr-ewers.dk

Mark // Energi

Per Andersen

Telefon47594710
Mobil54584741
E-mail

pa@brdr-ewers.dk

Mark

Peder Gad

Telefon73212074
Mobil24619736
E-mail

pg@brdr-ewers.dk

Mark // Kvæg

Mikael Nørby Lassen

Telefon
Mobil24813383
E-mail

mnl@brdr-ewers.dk

Mark // Kvæg

Chris Jensen

Telefon
Mobil91893394
E-mail

cje@brdr-ewers.dk

Mark 

Per Madsen

Telefon47594707
Mobil29651503
E-mail

pma@brdr-ewers.dk

Mark

Kresten Mathiasen

Telefon
Mobil20294319
E-mail

kma@brdr-ewers.dk

Mark // Øko mark

Mads Henningsen

Telefon
Mobil25458515
E-mail

mah@brdr-ewers.dk

Mark

Steffen Olesen

Telefon
Mobil91894271
E-mail

sol@brdr-ewers.dk

Mark // Vildtfoder

Dennis Joakim Madsen

Telefon
Mobil93638298
E-mail

djm@brdr-ewers.dk

Mark // Øko mark

Peter Godskesen

Telefon63811071
Mobil20417702
E-mail

pgo@brdr-ewers.dk

Mark

Michael G. Jacobsen

Telefon63811073
Mobil40129463
E-mail

mj@brdr-ewers.dk

Mark // Kvæg

Søren Hjarnø Lind

Telefon73422366
Mobil51264910
E-mail

shl@brdr-ewers.dk

Mark