Brødr. Ewers Mark

Høstinfo

Se de forskellige høstinfo nederst på siden.

FSA Maltbyg

FSA Maltbyg er en ny verificering
Fra høst 2020 implementerede den danske maltbygbranche og DAKOFO en bæredygtighedsverificering af maltbyg. Det sker via en anderkendt verificering hos Sustainable Agricultural Initiative (SAI), som er en international nonprofit organisation der er stiftet i 2002. Verificeringen, der både indregner lovgivningsmæssige krav, samt øvrige bæredygtighedstiltag hos landmanden, er med til at dokumentere den bæredygtige måde, der produceres maltbyg på i Danmark. I verificeringen fokuseres der på en række emner, herunder arbejdet med biodiversitet, jordforvaltning, drivhusgasser, mv.

Danske landmænd udfører allerede nu en hel masse gode tiltag indenfor bæredygtighed, og den maltbyg de producerer er af høj kvalitet. Med SAI verificeringen får vi nu en højere grad af dokumentation for den bæredygtige måde, vi producerer maltbyg på i Danmark. I Brødr. Ewers A/S og den øvrige danske maltbygbranche generelt, oplever vi en øget efterspørgsel fra hele Malteri- og Bryggerisektoren, der i stigende grad efterspørger denne type dokumentation. Verificeringen er derfor også med til at sikre mulighederne i den fremtidige afsætning af dansk maltbyg, i hele verden.

Auditering
For at fastholde verificering er der et krav om auditering. Årligt vil få tilfældige landmænd derfor blive kontaktet for at svare på et spørgeskema omkring produktion af maltbyg. Spørgsmålene har til formål at dokumentere produktionsprocesserne for maltbyg på landmandens bedrift.

Du kan læse mere om SAI verificeringen samt de spørgsmål, der bliver stillet ved auditering her.

Yderligere info findes på DAKOFO´s hjemmeside - SAI og FSA maltbyg | DAKOFO

Scroll to Top